FCR06 / FCR12
FCR12T
Varianty
Zapojení
Dokumenty

Popis

Regulátor jalového výkonu FCR 06 respektive FCR 12, je určen k řízení účiníku v sítích NN 50/60 Hz. Regulátor FCR patří mezi tzv. rychlé regulátory, je totiž schopen regulovat až 17 krát za sekundu.

Může ovládat kromě klasických kondenzátorových stupňů se stykači i "rychlé" polovodičové stupně, které spínají v "NULE" a není tedy u nich nutná prodleva pro vybití kondenzátoru.

Přístroj umožňuje automatické fázování měřícího napětí, dále proudu a následně detekci připojených kompenzačních stupňů.

Převodový poměr měření proudu lze libovolně nastavit.

Lze regulovat na okamžitý nebo průměrný účiník. 

Regulátor je vestavěn do plechové krabičky, která současně zajišťuje jeho kvalitní stínění a je určen pro montáž do panelu rozvaděče. Rozměr 144x144mm.

Funkce

Přístroj digitalizuje měřený průběh sdruženého napětí mezi dvěma fázemi a proud ve třetí fázi. Z těchto hodnot pak vypočítá účiník, efektivní hodnoty napětí a proudu, harmonické zkreslení napětí a proudu a na základě povoleného jalového výkonu, který je v regulátoru zadán v podobě požadovaného účiníku, vypočítá potřebný kompenzační výkon. Podle jeho velikosti a znaménka pak regulátor buď zapíná nebo odpíná příslušné kondenzátorové stupně.

Přednostně kompenzuje pomocí polovodičových stupňů a teprve, až když to není možné, použije stupně stykačové.

V rámci jednotlivých výkonových hladin využívá metodu kruhového spínání. Vždy zapíná ten stupeň v příslušné výkonové hladině, který je vypnut nejdéle. Všechno provádí tak, aby optimálního stavu dosáhl při jednom regulačním průchodu s minimálním počtem přepínaných stupňů.

Harmonická analýza

Přístroj provádí harmonickou analýzu proudu a napětí až do 19. harmonické, ukládá jejich maximální hodnoty do paměti a počítá činitel harmonického zkreslení proudu i napětí THD. Pokud je nastavena mezní hodnota THDI (proudu) a je-li překročena, regulátor odpojí všechny kondenzátorové stupně a sepne alarmové relé.

Alarmy

Regulátor je vybaven alarmovým výstupem. Aktivace tohoto výstupu může být způsobena podpětím, přepětím, podproudem, nadproudem, účiníkem, harmonickými, teplotou a počtem sepnutí stykačových stupňů.

Dekompenzace

Kromě kompenzačních kondenzátorů lze k regulátoru připojit dekompenzační tlumivky, jejichž výkon je registrován s opačným znaménkem.

BMR kompenzace - regulátor FCR12Měřené a zobrazované veličiny:
 
 • sdružené napětí mezi měřenými fázemi
 • proud ve třetí fázi
 • frekvenci síťového napětí
 • činný výkon
 • jalový výkon
 • liché harmonické proudu (1. -19.) v%
 • liché harmonické napětí (1.-19.) v%
 • koeficient harmonického zkreslení proudu THDI
 • koeficient harmonického zkreslení napětí THDU
 • počty sepnutí jednotlivých stupňů

Přesnost měření:

 • Napájecí, měřící napětí Un=400VAC +10%|-20%
 • Napětí přesnost: ±0.5% z Un
 • Proud: 0,002 - 6A, In =6A
 • Proud rozsah 0,002 - 0,02A, přesnost: 0,0005A
 • Proud rozsah 0,02 - 0,5A, přesnost: 0,001A
 • Proud rozsah 0,5 - 6A, přesnost: 0,01A
 • Chyba fáze pro I < 3%, In ±3°, jinak ±1°
 • THDU (U>10%Un) ±5%
 • THDI (I>10%In) ±5%

FCR12T

Regulátor jalového výkon FCR06T respektive FCR12T, je určen k řízení účiníku v sítích NN 50/60 Hz s NESYMETRICKOU ZÁTĚŽÍ.

Měří proud ve všech třech fázích a počítá skutečný tří fázový výkon.

Regulátor FCR patří mezi tzv. rychlé regulátory, je totiž schopen regulovat až 6 krát za sekundu. Může tedy ovládat kromě klasických kondenzátorových stupňů se stykači i „rychlé" polovodičové stupně, které spínají v „NULE" a není tedy u nich nutná prodleva pro vybití kondenzátoru.

BMR kompenzace - zapojení regulátor FCR 12T

Varianta Výstupy Rychlé výstupy Napájení Měřené napětí 3F CT input Tarif RS485
FCR06 6   400 VAC 400 VAC feature feature feature
FCR12 12   400 VAC 400 VAC feature feature feature
FCR06 V230 6   230 VAC 100 ... 690 VAC     feature
FCR12 V230 12   230 VAC 100 ... 690 VAC     feature
FCR06 V100 6   100 VAC 100 VAC feature feature feature
FCR12 V100 12   100 VAC 100 VAC feature feature feature
FCR06-03 6 3 400 VAC 400 VAC feature feature feature
FCR06-06 6 6 400 VAC 400 VAC feature feature feature
FCR12-03 12 3 400 VAC 400 VAC feature feature feature
FCR12-06 12 6 400 VAC 400 VAC feature feature feature
FCR12-12 12 12 400 VAC 400 VAC feature feature feature

Schéma zapojení pro stykačové stupně:

BMR kompenzace - zapojení regulátor FCR 12 stykače

 

Schéma zapojení pro kombinované stupně:

BMR kompenzace - zapojení regulátor FCR 12 kombinace

 

Schéma zapojení pro polovodičové stupně:

BMR kompenzace - zapojení regulátor FCR 12 rychlé stupně