Popis
Technické parametry
Příslušenství
Design čidel
Dokumenty

Regulace BMR RT64 poskytuje nejvýhodnější ekonomické vytápění současných nízkoenergetických a pasivních staveb. Tyto regulace se vyrábějí a dodávají již od roku 1991. V současné době je bezproblémově provozováno několik tisíc instalací.

Pořizovací náklady na regulaci RT64 a dodávku topných rohoží nebo fólií jsou jednoznačně nejnižší v porovnání s vodními topnými systémy nebo tepelným čerpadlem. Díky použité technologii ovládání el. silových okruhů se potřebný topný výkon dodává pouze do místností, kde je zapotřebí a pouze ve výši pro přesné splnění požadované teploty.

Regulace BMR RT64 poskytuje nejvýhodnější ekonomické vytápění současných nízkoenergetických staveb. Regulátory RT64 mohou řídit vytápění u elektrických přímotopných soustav s elektrickými topnými kabely nebo fóliemi, infra panely, el. konvektory, apod.

Regulátor RT64 je nástupce předchozího systému RT. Zásadní novinkou je zcela nová ethernet konektivita, viz dále.

Systém RT je tvořen centrální regulační a spínací jednotkou do které jsou paprskovitě (topologie typ hvězda) přivedena všechna analogová teplotní čidla a současně i všechna topidla. V systému mohou být použity i digitální čidla. Ty jsou napojena na tří-vodičovou sběrnici č.1 (viz schéma zapojení v projekční příručce).

 • RT64_ovládání
 • RT64_regulátor_web
 • RT_P_podlahové_čidlo
 • RT_rám
 • RTmyHouse0_model
 • RTmyHouse1_model
 • RTmyHouse3_model

 

important Výkonové spínaní zajišťují polovodiče. Spínání je tak zcela bezhlučné a celkový počet sepnutí je neomezený. V systému nejsou použity žádné stykače nebo relé, které mají omezený počet sepnutí. Standardně lze jedním kanálem spínat výkon až 3kW, na požádání lze tento výkon zvýšit na 5kW. U větších výkonů lze jedním termostatickým čidlem ovládat více výkonových kanálů současně. Tato vlastnost se nastavuje softwarově při parametrizaci regulační jednotky.

Spínání výkonových kanálů může být klasické s hysterezí nebo může být zapnuta PWM - pulzně šířková modulace. Klasické spínání s nastavitelnou hysterezí se používá pouze u infrapanelů, které musí pracovat vždy na plný výkon, aby bylo dosaženo max. účinnosti. PWM je standardně zapnuta na všechna odporová topidla. PWM se automaticky aktivuje 1°C pod požadovanou teplotou v místnosti. Tzn., že pokud je požadovaná teplota 22°C, topí silový kanál na plný výkon až do 21°C a po dosažení této teploty je aktivována PWM. Spínání/vypínání výkonového kanálu je nyní řízeno algoritmem tak, aby byla požadovaná teplota přesně splněna. Tím je zabráněno překmitu teploty, který vždy nastane u klasického spínání s hysterezí. Regulace po natopení na požadovanou teplotu již pouze udržuje požadovanou teplotu. PWM regulace přináší významné úspory. 

Základ regulace tvoří řídící jednotka HC64, výkonová spínací regulační jednotka RT a jednotlivá teplotní čidla. Dále lze systém rozšířit o LowModem (dálkové přepínání útlumu pomocí kontaktů relé GSM brány) a o modul venkovní teploty WTR01 (vyhřívání střešních oken a informace o venkovní teplotě).

Digitální pokojová termostatická čidla nejsou pouze pasivními snímači teploty, ale jsou řízena vlastním mikroprocesorem, který zajišťuje výměnu informací a příkazů s řídící jednotkou. Každý prvek v systému musí mít svoji jedinečnou adresu. Každé čidlo je vybaveno přepínači, kterými se definuje jejich adresa. Analogová čidla nemají vlastní adresaci a musí být zapojena dle specifikace na adekvátních pozicích svorkovnice regulátoru.

Analogové podlahové a analogové vzduchové čidlo jsou pasivními snímači teploty bez vlastní inteligence. Maximálně může být připojeno k jednomu kompletu jednotky až 32  analogových čidel nebo 32 digitálních čidel. 

important Ke každé vytápěné místnosti lze přistupovat individuálně. Lze použít libovolnou kombinaci počtu čidel. Např. pro velké prostory typu obývací pokoj+kuchyně je ideální použít jedno vzduchové čidlo v kombinaci s dvěma podlahovými pro každou část samostatně. Podlahová čidla si potom hlídají max. teplotu své podlahy a vzduchové potom reaguje na společný prostor. V koupelně se ovládá samostatně podlaha a samostatně el. žebřík. V zádveří pouze podlaha, atd.

Systém využívá signálu HDO pro nízkou sazbu elektrické energie.Standardně po dobu nepřítomnosti signálu HDO spínací jednotka odpojuje veškerá topidla. Uživatel se tak nemusí starat o časy HDO.

important Výhody IRC regulace BMR RT:

 • Využití topné 'levné' sazby za el. energii i pro ostatní spotřebiče.
 • Přesná regulace na nastanovenou teplotu.
 • Ovládání topidel pomocí výkonových polovodičů je nehlučné a není zdrojem rušení v elektrické síti (spínání v nule).
 • 'Neomezený' počet sepnutí polovodičů (jejich životnost není závislá na počtu sepnutí) z  toho vyplývá vysoká přesnost regulace a možnost využití PWM.
 • Topidlo dodává do vytápěné místnosti přesně ten výkon, který je potřeba pro udržení požadované teploty.
 • Možnost ovládání výkonového kanálu zároveň podlahovým i vzduchovým čidlem.
 • Malé rozměry spínací výkonové jednotky RT. Možná instalace pod omítku do zádveří, technické místnosti, vytápěné garáže.
 • Žádné pohyblivé mechanické prvky, vysoká spolehlivost.
 • Jsme přímo výrobce, náhradní díly i na starší typy vyráběných regulací jsou stále k dispozici. Zachováváme v co největší možné míře zpětnou kompatibilitu s předcházejícími verzemi.

Prodloužená záruka

 Výrobce doporučuje, u výrobků řady RT - centrální regulace pro el. přímotopné vytápění, zprovoznění autorizovanou firmou.

Jestliže si zákazník zprovozní regulaci sám nebo prostřednictvím neautorizované firmy, poskytuje se standardní záruka 2 roky. Výrobce neručí za možné vzniklé škody při oživení. Na tyto se záruka nevztahuje.

Pokud oživení provede autorizovaná firma, poskytuje se rozšířená záruka 5 let. Zákazník může provést instalaci systému vlastními prostředky, ale regulátor NESMÍ být před oživením připojen k napájení.

HC64 Řídící jednotka

Základní prvky jsou nezbytným minimem pro každý regulátor a žádný z nich nesmí být nikdy vynechán. Základ tvoří řídící jednotka, výkonová spínací jednotka, jednotlivé pokojové termostaty, podlahová čidla a jistící prvky. Nadstavbové prvky zvyšují komfort a zlepšují některé vlastnosti regulačního systému, jejich použití však není nezbytné. Do nadstavbových prvků patří okenní kontakty (OK_NET), LOW modem, modul venkovní teploty WTR01.

Řídící jednotka HC64 umožňuje nastavení denních nebo týdenních regulačních programů pro 32 nezávislých topných okruhů.

Umí zobrazit reálnou teplotu v jednotlivých okruzích a umožňuje její přesnou kalibraci přímo z řídící jednotky nebo z PC z programu HMS64. Dále se zobrazuje stav jednotlivých topných okruhů. Pokud jsou použity okenní kontakty nebo karty, umožňuje zobrazit i jejich stav. V rámci topného režimu je možné až 8x změnit požadovanou teplotu a to v  libovolném čase a na libovolnou hodnotu. Jednotlivé topné režimy je pak možné přiřadit jednotlivým okruhům na jednotlivé dny. Specialitou HC64 je 1-denní až 21-denní topný cyklus, který umožňuje naprogramovat vhodný topný cyklus i pro objekty závislé např. na 3-směnném provozu.

HC64 je umístěna ve výkonové regulační jednotce.

Řídící jednotka se ovládá přes webové rozhraní nebo pomocí software na PC. Více v článku: HC64 konektivita

 

HC64

RT Výkonová regulační jednotka

Požadovanou teplotu pro příslušný okruh v daném čase získává regulační jednotka od jednotky řídící. Skutečná teplota v místnosti nebo teplota podlahy je zjištěna pomocí připojených čidel.

Informace o skutečné teplotě získané z teplotních čidel jsou porovnávány s hodnotami požadovanými a podle výsledku jsou řízeny příslušné výkonové polovodičové prvky, které již přímo spínají jednotlivá topidla.

Regulátor může být umístěn v technické místnosti, v zádveří nebo garáži.

Regulační jednotka múže být umístěna na omítku nebo do vestavného rámu pod omítku.

Jsou k dispozici tři velikosti jednotek pro různý počet silových okruhů.

 

BMR regulace elektrického vytápění - RT regulační jednotka
 
BMR regulace elektrického vytápění - RT rám pod omítku

 

Čidla teploty

Podle požadavků zákazníka lze dodat tři typy termostatů.

HTS64
Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor, který po sběrnici komunikuje s regulační jednotkou, odkud získává potřebné nastavovací údaje a naopak předává zpět hodnotu naměřené teploty.

BMR regulace elektrického vytápění - HTS64

HTS64D
Toto čidlo je oproti HTS64 vybaveno LCD displejem, na kterém je zobrazována měřená teplota v místnosti, stav okenního kontaktu a přítomnost vysokého tarifu. V případě použití modulu venkovní teploty WTR01 je zde střídavě zobrazována i venkovní teplota.

BMR regulace elektrického vytápění - HTS64D

HTS64DN
Čidlo umožňuje navíc proti předchozímu typu lokální změnu požadované teploty bez ohledu na program v řídící jednotce. Tato manuální úprava požadované teploty končí s následující změnou teploty v řídící jednotce. Rozsah ručního nastavení lze omezit pro každý okruh samostatně v řídící jednotce. Maximální změna je +/- 12°C od požadované teploty. Ostatní funkce jsou shodné s předchozím typem čidla.

BMR regulace elektrického vytápění - HTS64DN

RT_P
Čidlo je určeno pro měření teploty podlah. Je to plastový váleček o průměru 6mm a délce 20mm. Protože u podlahového vytápění je důležité, aby nebyla překročena maximální povolená teplota, je potřebné toto čidlo umístit tak, aby s ohledem na skladbu podlahy nebo její krytinu, co nejlépe měřilo buď teplotu podlahy nebo přímo teplotu topného média.

RT P

Technické parametry

Regulátor RT:

Napájecí soustava:

3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Napájecí napětí:

230VAC, 50Hz, (-15% / +10%)

Příkon:

10W

Krytí regulátoru / rámu:

IP20/20

Max. výkon pro regulátor RT04-RT08:

15kW

Max. výkon pro regulátor RT09-RT16:

30kW

Max. výkon pro regulátor RT17-RT32:

60kW

Provedení regulátoru:

nástěnné, do zápustného rámu

Rozměry regulátoru / výřez pro zápustný rám
(šířka x výška x hloubka):

RT04-RT08 520x470x90mm, 550x660x150mm
RT09-RT16 585x770x90mm, 620x960x150mm
RT17-RT32 820x770x90mm, 855x960x150mm

Ochrana neživých částí:

základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – proudovým chráničem 30 mA

Ochrana živých částí:

izolací živých částí, kryty nebo překážkami

Použité normy:

ČSN 33 2000-7-753

 

 

Výkonové kanály:

Počet výkonových kanálů:

4 až max. 32 (značení RT04 - RT32)

Max. spínaný výkon na kanál / zesílený:

< 3kW / < 5kW

Typ spínání:

polovodičové spínání v nule

Regulace výkonu:

PWM (pulzně šířková modulace) v rozsahu 1-100%

Rozsah regulace PWM:

nastavitelná 0 - 3°C po 0.1°C

Hystereze při vypnuté PWM:

nastavitelná 0 - 3°C po 0.1°C

Typ zátěže:

odporová zátěž

Detekce HDO (blokace při vysokém tarifu):

automatická

 

 

Měřící okruhy čidel:

Max počet čidel teploty:

32

Typy čidel:

RT-P analogové podlahové čidlo
RT-L analogové vzduchové čidlo
HTS64, HTS64D, HTS64DN digitální vzduch. čidlo
WTR01 venkovní čidlo

Design vzduchových čidel / montáž:

viz projekční příručka, KU68 / multirámečky

Hlídání max. teploty podlahy, kombinace čidel:

RT-L nebo HTS64 + RT-P, max. až 3x RT-P

Ovládání více výkonových kanálů společným čidlem:

max. 3 výkon. kanály pomocí jednoho vzduch. čidla

Přesnost měření teploty:

± 1°C

Rozsah měření teplot:

-25°C až 80°C

Min. krok nastavení požadované teploty pro časový režim / ruční změnu nastavení:

1°C / 0.5°C

Omezení rozsahu nastavení ruční změny teploty:

ano, rozsah ± 12°C

Informace o tarifu:

ano - HTS64DN

Korekce teplot:

ano

Blokování vytápění okenním kontaktem:

ano (nastavitelná teplota při otevřeném okně)

 

 

Řídící jednotka HC64:

 

Napájecí napětí:

24VDC

Příkon:

2VA

Montáž / velikost:

DIN lišta (součástí regulátoru RT) / 6x modul

Záloha dat:

> 10 let

Záloha času při výpadku:

7 dní (supercap)

Displej:

OLED

Možnosti ovládání:

- webový server optimalizovaný pro mobilní zařízení
(bez servisních nastavení)
- software HMS64 pro OS Windows
(kompletní nastavení, servis zabezpečen heslem)
- tlačítky přímo na ŘJ
(kompletní nastavení, servis zabezpečen heslem)

Komunikační rozhraní:

Ethernet RJ45, USB, RS485

Komunikační protokoly:

HTTP, ModbusTCP, NTP

Synchronizace času:

NTP server

 

 

--- ovládání regulace vytápění:

 

Max. počet místností / čidel:

32

Max. počet režimů:

32

Cyklování režimů:

denní, týdenní (libovolný, až max. 21 denní cyklus)

Počet změn v režimu za 24h:

8

Ovládání útlumu soustavy:

web rozhraní nebo software HMS64
LOW-MODEM (pomocí GSM modemu)

--- ovládání rolet / žaluzií:

Max. počet rolet / žaluzií:

32

Max. počet režimů:

8

Cyklování režimů:

denní, týdenní (libovolný, až max. 7 denní cyklus)

Počet změn v režimu za 24h:

4

Typ změny:

zavřeno, otevřeno, štěrbiny, uživatelská poloha

Centrální ovládání rolet:

web rozhraní nebo software HMS64
BLC64C modul centrálního tlačítka

Podpora natočení lamel pro žaluzie:

ano

Ochrana rolet / žaluzií:

ano - detekce nadproudu

Kalibrace rolet / žaluzií:

ano

 

 

--- ovládání rekuperace

Max. počet režimů:

8

Cyklování režimů:

denní, týdenní (libovolný, až max. 7 denní cyklus)

Počet změn v režimu za 24h:

8

Regulace výkonu větrání:

0 - 100% (regulace 0-10V) digitální řízení

Možnosti ovládání:

- časovým režimem
- dle CO2 čidla (max. 8x CO2)

Funkce TACHO (kontrola běhu motoru):

ano

Funkce detekce běhu digestoře:

ano

Ovládání klapek:

ano

Ovládání předehřevu / dohřevu:

ano

LOW_MODEM

 • LOW_MODEMModul útlumu

LOW_MODEM spolupracuje s GSM bránou nebo telefonním komunikátorem pro pevné linky. Podle stavu výstupu GSM brány přepíná regulátor z vytápění dle naprogramovaných režimů do útlumu („LOW“ režim) a zpět. Takto lze ovládat SMS zprávami přepínání režimu vytápění ve vzdálených objektech. GMS brána není v sortimentu BMR.

WTR01

 • WTR01Modul venkovní teploty

Modul je určen pro vyhřívání střešních oken pro systém RT64. Čidlo měří venkovní teplotu a porovnává ji s nastavenou teplotou z řídící jednotky. Jakmile je venkovní teplota nižší, zapíná se relé, které ovládá všechny topné fólie pod střešními okny.

Informace o teplotě z tohoto modulu je distribuována na interní digitální teplotní čidla HTS64 D, DN. Na displeji čidla se střídavě zobrazuje venkovní teplota s vnitřní v poměru 1/3.

Modul lze použít samostatně i bez zapojeného výstupního relé pouze pro zobrazování externí teploty na digitálních čidlech s displejem.

Externí čidlo teploty

 • externi_cidloČidlo venkovní teploty

Venkovní čidlo pro modul WTR01 je umístěno v krabičce ABS 85x46x31mm, bílá, IP44, 1x PE průchodka pro kabel. Přívodní dvoužilový kabel se připojuje do lámací svorky (čokolády), která je umístěna v modulu venkovního čidla. Uchycení krabičky na zeď je dvěma vruty do předlisovaných otvorů. Připojovací kabel není součástí dodávky.

 

 

 

 

 

Hlídač jističe HJ306RX

Regulační systém RT64 je vhodné dovybavit hlídačem jističe HJ306RX. Při správném použití umožní snížit hlavní jistič až o 2 stupně. 

 • HJ306RXHlídač jističe HJ306RX

Přístroj řady HJRX monitoruje střídavý proud procházející přes měřící kanály a indikuje jeho překročení rozepnutím příslušného kontaktu relé. Tato relé potom v případě překročení nastavené hodnoty proudu odpojují teplotní čidla. Jakmile je čidlo odpojeno, silový kanál netopí.

Více v článku: Hlídače jističe HJRX

 

Termostaty se vyrábějí v několika základních provedeních. Zákazník tak může sladit design vypínačů, zásuvek i termostatů. Tato čidla lze samozřejmě použít i do multirámečků.

Není výrobně a někdy i technicky možné vyrobit termostat v jakékoliv řadě daného výrobce elektromontážního materiálu.

 

Výrobce
RT-L
(RT64 analogové)
HTS64
(slepé)
HTS64D
(displej)
HTS64DN
(displej a tlačítka)
ABB Element
check
check
check
check
ABB Time
check
check
check
check
ABB Tango
check
check
check
check
ABB Neo
check
check
check
check
ABB Neo Tech
check
check
check
check
ABB Solo záslepka
check
x
x
x
ABB Solo termostat
check
x
x
x
ABB Future linear
x
x
x
x
ABB Alpha Exclusive
x
x
x
x
ABB Swing
check
check
check
check
ABB Levit
check
check
check
check
ABB Classic
check
check
check
check
ABB Impulse
x
x
x
x
ABB Alpha Nea
x
x
x
x
UNICA Basic, Color
check
check
check
check
UNICA Top, Plus
check
check
check
check
UNICA Quadro
check
check
check
check
Legrand Cariva
x
x
x
x
Legrand Valena
check
check
check
check
Legrand Galea live
check
x
x
x
Legrand Celiane
x
x
x
x
Schneider Marten M-Smart antibakteriální
check
check
check
check
Schneider Merlin, Gerin, Anya
x
x
x
x
Schneider Sedna
x
x
x
x
Obzor Zlín, Logus, EP
x
x
x
x

 

checkdesign lze použít, x-design nelze použít

 • ABB_Element-1ABB_Element-1
 • ABB_Element-2ABB_Element-2
 • ABB_Element-bílá-bílá-1ABB_Element-bílá-bílá-1
 • ABB_Element-bílá-bílá-2ABB_Element-bílá-bílá-2
 • ABB_Element-bílá-bílá-3ABB_Element-bílá-bílá-3
 • ABB_Element-bílá-ledová-bílá-1ABB_Element-bílá-ledová-bílá-1
 • ABB_Element-bílá-ledová-bílá-2ABB_Element-bílá-ledová-bílá-2
 • ABB_Element-bílá-ledová-bílá-3ABB_Element-bílá-ledová-bílá-3
 • ABB_Element-bílá-ledová-šedá-1ABB_Element-bílá-ledová-šedá-1
 • ABB_Element-bílá-ledová-šedá-2ABB_Element-bílá-ledová-šedá-2
 • ABB_Element-bílá-ledová-šedá-3ABB_Element-bílá-ledová-šedá-3
 • ABB_Element-opálováABB_Element-opálová
 • ABB_Levit-1ABB_Levit-1
 • ABB_Levit-2ABB_Levit-2
 • ABB_Levit-3ABB_Levit-3
 • ABB_Neo-1ABB_Neo-1
 • ABB_Neo-bíláABB_Neo-bílá
 • ABB_Neotech-ocelová-1ABB_Neotech-ocelová-1
 • ABB_Neotech-ocelová-2ABB_Neotech-ocelová-2
 • ABB_Swing-béžová-1ABB_Swing-béžová-1
 • ABB_Swing-béžová-2ABB_Swing-béžová-2
 • ABB_Swing-bílá-1ABB_Swing-bílá-1
 • ABB_Swing-bílá-2ABB_Swing-bílá-2
 • ABB_Swing-bílá-3ABB_Swing-bílá-3
 • ABB_Swing-hnědáABB_Swing-hnědá
 • ABB_Tango-1ABB_Tango-1
 • ABB_Tango-2ABB_Tango-2
 • ABB_Tango-3ABB_Tango-3
 • ABB_Tango-béžováABB_Tango-béžová
 • ABB_Tango-hnědá-1ABB_Tango-hnědá-1
 • ABB_Tango-hnědá-2ABB_Tango-hnědá-2
 • ABB_Tango-hnědá-3ABB_Tango-hnědá-3
 • ABB_Tango-kouřová-šedá-1ABB_Tango-kouřová-šedá-1
 • ABB_Tango-kouřová-šedá-2ABB_Tango-kouřová-šedá-2
 • ABB_Tango-slonová-kostABB_Tango-slonová-kost
 • ABB_Time-antracit-1ABB_Time-antracit-1
 • ABB_Time-antracit-2ABB_Time-antracit-2
 • ABB_Time-bouřková-1ABB_Time-bouřková-1
 • ABB_Time-bouřková-2ABB_Time-bouřková-2
 • ABB_Time-bílá-bílá-1ABB_Time-bílá-bílá-1
 • ABB_Time-bílá-bílá-2ABB_Time-bílá-bílá-2
 • ABB_Time-bílá-bílá-3ABB_Time-bílá-bílá-3
 • ABB_Time-bílá-ledová-bílá-1ABB_Time-bílá-ledová-bílá-1
 • ABB_Time-bílá-ledová-bílá-2ABB_Time-bílá-ledová-bílá-2
 • ABB_Time-bílá-ledová-bílá-3ABB_Time-bílá-ledová-bílá-3
 • ABB_Time-karamelová-1ABB_Time-karamelová-1
 • ABB_Time-karamelová-2ABB_Time-karamelová-2
 • ABB_Time-slonová-kost-1ABB_Time-slonová-kost-1
 • ABB_Time-slonová-kost-2ABB_Time-slonová-kost-2
 • ABB_Time-slonová-kost-3ABB_Time-slonová-kost-3
 • ABB_Time-starostříbrnáABB_Time-starostříbrná
 • ABB_Time-titan-1ABB_Time-titan-1
 • ABB_Time-titan-2ABB_Time-titan-2
 • ABB_Time-šampaňskáABB_Time-šampaňská
 • Legrand_Valena-béžová-1Legrand_Valena-béžová-1
 • Legrand_Valena-béžová-2Legrand_Valena-béžová-2
 • Legrand_Valena-béžová-3Legrand_Valena-béžová-3
 • Legrand_Valena-bílá-1Legrand_Valena-bílá-1
 • Legrand_Valena-bílá-2Legrand_Valena-bílá-2
 • Legrand_Valena-bílá-3Legrand_Valena-bílá-3
 • Legrand_ValenaLegrand_Valena
 • Schneider_Unica-bílá-1Schneider_Unica-bílá-1
 • Schneider_Unica-bílá-2Schneider_Unica-bílá-2
 • Schneider_Unica-bílá-3Schneider_Unica-bílá-3
 • Schneider_Unica-grafit-1Schneider_Unica-grafit-1
 • Schneider_Unica-grafit-2Schneider_Unica-grafit-2
 • Schneider_Unica-grafit-3Schneider_Unica-grafit-3
 • Schneider_Unica-stříbrná-1Schneider_Unica-stříbrná-1
 • Schneider_Unica-stříbrná-2Schneider_Unica-stříbrná-2
 • Schneider_Unica-stříbrná-3Schneider_Unica-stříbrná-3

lgII 2HC64 ONLINE TEST

Vyzkoušejte si ovládání řídící jednotky pro regulaci topení HC64 přes webové rozhraní.

Můžete použít libovolný prohlížeč HTML5 kompatibilní, např. Google Chrome, Firefox, IE10, Opera, apod.

Přihlašovací jméno je: admin
Heslo: 1234

Klikněte na obrázek mobilu nebo na tento odkaz: TEST OVLÁDÁNÍ TOPENÍ

Poznámky:
 • Na mobilu nebo tabletu, zadejte IP adresu: 37.221.244.30:8888 do svého internetového prohlížeče.
 • V testu jsou pouze tři čidla.
 • Webové rozhraní umožňuje pouze uživatelské funkce.
 • Provoz řídící jednotky může být omezen nebo dočasně nedostupný. Pokud se Vám nepodaří připojit, kontaktujte prosím naší firmu.