Pokojový termostat VTM3000/VTM2000
DTR01
TR121
Dokumenty

Programovatelný termostat VTM3000 je určen k jednoduché regulaci vytápění v obytných místnostech. Termostat se instaluje do montážní krabice KU68 a je vybaven výstupním přepínacím relé 230VAC/16A. Základní princip regulace spočívá v přepínání mezi nastavenou komfortní a útlumovou teplotou v předefinovaných časových intervalech. 

Termostat je vybaven interním vzduchovým a externím podlahovým čidlem (je součástí dodávky). V servisním menu lze určit podle kterého čidla se reguluje.

LCD displej je dobře čitelný, pro zobrazení provozních stavů se používají srozumitelné grafické symboly. Tento typ displeje neruší v noci zbytečným svitem. V normálním módu je zobrazena reálná teplota v místnosti nebo v podlaze. 

 

Záloha času při výpadku je řešena tzv. supercapem (kondenzátor o vysoké kapacitě). Toto řešení, na rozdíl od zálohy baterií, je odolné vůči častému vypínání nebo výpadkům. 

Model VTM3000 spíná přímo fázi na svorkovnici - je určen pro přímé propojení s topidlem. Model VTM2000 je vybaven relé s bezpotenciálovými kontakty.

Konstrukce termostatu byla vyvinuta přímo v naší firmě a produkt je zde i vyráběn. Stejně jako všechny ostatní prezentované výrobky.

 • vtm3000Pokojový termostat VTM3000

 

VTM3000 lze nakonfigurovat pro následující typy regulace:

 1. Měření pouze teploty vzduchu v místnosti. (čidlo teploty vzduchu je umístěno přímo v termostatu)
 2. Měření pouze teploty podlahy. (k termostatu lze připojit externí podlahové čidlo teploty )
 3. Měření teploty vzduchu v místnosti a zárověň hlídání maximální teploty podlahy.

VTM3000 pracuje v následujících základních režimech:

 • Aktivované časové režimy. Termostat reguluje dle nastavených časů.
 • Aktivován protizámrzný režim 5°C.
 • Regulace vypnuta.

Časový režim může být zvolen z předdefinovaných typů:

 • DEN - každý den je používán shodný časový režim.
 • PRACOVNÍ TÝDEN - pro pondělí až pátek je použitý jeden časový režim, pro sobotu a neděli druhý časový režim.
 • TÝDEN - každý den v týdnu může mít jiný časový režim.

Časový režim dne může obsahovat volitelně 4 nebo 6 změn, kdy dochází k přepínání mezi komfortní a útlumovou teplotou.

Dále mohou být použity speciální časové režimy:

 • 24hod ÚTLUM - celý den je zapnut pouze útlumový režim
 • 24hod KOMFORT - celý den je zapnutý komfortní režim
 • BEZ ČASU - termostat nereaguje na časové změny, reaguje pouze dle požadované nastavené teploty. Chová se jako běžný jednoduchý termostat.

Obsluha má možnost uzamknout klávesy proti nežádoucí manipulaci. Servisní nastavení mohou být chráněna přístupovím heslem.
VTM3000 zaznamenává do paměti dobu vytápění (doba trvání sepnutí výstupního relé).

Je možné zjistit dobu topení za aktuální den, za včerejší den, za poslední týden a celkovou dobu topení od instalace termostatu.

important Pro vytápění celého objektu doporučujeme instalovat centrální regulaci, která poskytuje maximální komfort obsluhy, např. nastavení z jednoho místa, ovládání přes mobilní zařízení a další výhody viz RT64 regulace el. přímotopných soustav.

Dvojitý termostat

Dvojitý termostat na DIN lištu. Oba kanály si udržují nezávisle nastavenou referenční teplotu s hysterezí 2°C.

Podrobnosti v sekci: Termistorová relé

BMR rele DTR01

Diferenciální termostat

Diferenciální termostat na DIN lištu, 10 funkcí.

Podrobnosti v sekci: Termistorová relé

BMR rele TR121

 

lgII 2HC64 ONLINE TEST

Vyzkoušejte si ovládání řídící jednotky pro regulaci topení HC64 přes webové rozhraní.

Můžete použít libovolný prohlížeč HTML5 kompatibilní, např. Google Chrome, Firefox, IE10, Opera, apod.

Přihlašovací jméno je: admin
Heslo: 1234

Klikněte na obrázek mobilu nebo na tento odkaz: TEST OVLÁDÁNÍ TOPENÍ

Poznámky:
 • Na mobilu nebo tabletu, zadejte IP adresu: 37.221.244.30:8888 do svého internetového prohlížeče.
 • V testu jsou pouze tři čidla.
 • Webové rozhraní umožňuje pouze uživatelské funkce.
 • Provoz řídící jednotky může být omezen nebo dočasně nedostupný. Pokud se Vám nepodaří připojit, kontaktujte prosím naší firmu.