• +420 494 533 602
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napěťová ochrana FVE - MRG3P_FVE

Napěťová ochrana FVE MRG3P_FVE je relé z výroby kalibrováné na hodnoty uvedené v kalibračním protokolu dodávaném s přístrojem. Při vícestupňové napěťové ochraně FVE je použito pro každý stupeň jedno relé MRG3P_FVE. Relé řeší kromě napěťových úrovní také zpětné připojení FVE dle stanoveného času. Relé hlídá nastavené maximální a minimální úrovně napětí, asymetrii napětí, výpadky napětí a sled fází. Relé je vybaveno výstupním přepínacím kontaktem 8A. Porucha a její typ je signalizován pomocí LED diody. Jako frekvenční ochranu FVE doporučujeme použít frekvenční relé MRF1P_FVE. Pokud je minimální napětí kteréhokoliv stupně ochrany menší než 180V, doporučujeme použít analyzátor sítě PLA33RX_FVE, který realizuje nejen napěťovou ale i frekvenční ochranu FVE.

 
Při objednání ochrany FVE je nezbytné dodat parametry nastavení.
 
 • Napěťová ochrana FVE
 • Jako frekvenční ochranu FVE lze použít frekvenční relé MRF1P_FVE
 • Několikastupňovou napěťovou a frekvenční ochranu FVE lze realizovat jedním analyzátor sítě PLA33RX_FVE
 • Monitorování maximální a minimální úrovně napětí
 • Monitorování asymetrie
 • Monitorování sledu fází
 • Monitorování výpadku napětí
 • Výstupní přepínací kontakt 8A
 • Rozměr 1-modul na DIN lištu
 • Signalizace stavu pomocí LED diod
 • Vysoká přesnost měření
 • Spolehlivá funkce i ve velice zarušeném prostředí
 • Dlouhá životnost
 • Nízká cena při vysoké kvalitě
MRG3P_FVE

Monitorování Umax/Umin:

Pokud je napětí všech tří fází mezi nastavenými hodnotami Umax a Umin, svítí pouze zelená LED a výstupní relé je sepnuto. Jestliže napětí kterékoliv fáze vybočí z nastavených mezí, rozbliká se červená LED a výstupní relé vypne. Blikání LED signalizuje fázi, na které došlo k poruše. Nastavení časové prodlevy určuje zpoždění detekce poruchy. Trvá-li tedy porucha kratší dobu než je nastavené zpoždění, relé na ni nereaguje. Návrat po ukončení poruchy je za pevný čas 5s, červená LED přestane blikat, a výstupní relé sepne. Hystereze překlápění je pevně nastavena na 5V. Pokud je Umax nastaveno na OFF, hlídá se pouze podpětí. Pokud je Umin nastaveno na OFF, hlídá se pouze přepětí.
 
 
+ Monitorování Umax/Umin

Monitorování výpadku fáze

Jestliže jsou k dispozici všechny fáze, červená LED je zhasnuta a výstupní relé je sepnuto. Jestliže dojde k výpadku některé z fází, tak po uplynutí nastaveného intervalu T doby trvání chyby, výstupní relé rozepne (bliká červená LED). Relé opět sepne (zhasne červená LED) po odeznění chyby, za pevný čas 5s. Za výpadek fáze je požadován pokles napětí v kterékoliv fázi pod 165V. Při nastavení nulového zpoždění T je reakce na chybu cca 100ms.
 
 
+ Monitorování výpadku fáze

Monitorování sledu fází

Jestliže jsou k dispozici všechny fáze ve správném sledu, červená LED nesvítí a výstupní relé je sepnuto. Jestliže dojde ke změně pořadí některé z fází, červená LED se rozsvítí a výstupní relé rozepne.
 
 
+ Monitorování sledu fází

Monitorování asymetrie

Jestliže je asymetrie napětí pod nastavenou úrovní, červená LED nesvítí a výstupní relé je sepnuto. Jestliže dojde k překročení nastavené maximální hodnoty asymetrie, červená LED se rozbliká a výstupní relé rozepne. Pokud je nastaveno časové zpoždění T dojde k indikaci chyby až po této době. K obnově dojde za 5s po odeznění chyby. Pokud je asymetrie nastavená na OFF, nehlídá se.
 
 
+ Monitorování asymetrie

Technické parametry

Parametr Hodnota
Napájecí / hlídací svorky MRG3P: L1, L2, L3, N | MRG1P: L1, N
Napájecí / hlídací napětí MRG3P: 3x400 V / 230 V | MRG1P: 230V
Příkon max. 1.5 VA
Indikace napájení zelená LED
Indikace poruchy červená LED
Maximální hlídané napětí (proti N) 225-265V nebo vypnuto
Minimální hlídané napětí (proti N) 180-220V nebo vypnuto
Asymetrie (nastavitelná) 5-20% nebo vypnuto | MRG1P: ne
Čas zpoždění T (nastavitelné) 1-10sec nebo vypnuto
Počet a druh kontaktů 1x přepínací
Jmenovitý proud kontaktu 8A
Spínaný výkon kontaktu max. AC 2000 VA
Zapínací proud kontaktu 30A
Jmenovité napětí / max. spínané napětí kontaktu 250 VAC / 440 VAC
Mechanická životnost kontaktu 3 x 106
Elektrická životnost kontaktu 1 x 104 250VAC, 8A
Pracovní teplota -20 .. +55 °C
Skladovací teplota -40 .. +70 °C
Pracovní poloha libovolná
Upevnění přístroje IEC 60715 (DIN 35)
Krytí přístroje IP 40 z čelního panelu / IP 20 svorky
Izolace vstup-výstup 4kV
Průřez připojovacích vodičů s/bez dutinky max. 2x1.5mm2; 1x2.5mm2 / max. 2x1.5mm2; 1x2.5mm2
Hmotnost 85g
Rozměr 90 x 18 x 65mm
Související normy IEC 60255-6, IEC 61010

Kontakt

BMR, s.r.o.
Lipovka 17
516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
+420 494 533 602

Napište nám