• +420 494 533 602
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrální regulace elektrického topení RT64

Jedná se o komplexní systém regulace elektrického topení poskytující v současné době ekonomicky nejvýhodnější vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy. Systém dovoluje ovládat kromě regulace elektrického topení také chlazení, rekuperaci, předokenní rolety nebo žaluzie. Jde o systém elektrického topení, který ke spínání jednotlivých topných kanálů využívá výkonové polovodiče. To umožňuje zcela bezhlučný provoz topení, dokonalou optimalizacï provozních nákladů a dlouhou životnost. O životnosti a spolehlivosti systému nejlépe hovoří skutečnost, že od uvedení na trh v roce 1992 bylo vyrobeno a dodáno několik desítek tisíc kusů systému RT64 a první dodané kusy jsou stále funkční. Jinou zajímavou výhodou systému RT64 je možnost implementace prvků systému (vzduchová čidla, tlačítka rolet a žaluzií) do jednotného designu se zásuvkami, vypínači, pohybovými senzory, atd. Díky tomu dokonale zapadnou do zvoleného stylu a nijak jej neruší.
 • Nejefektivnější regulace elektrického vytápení na trhu
 • Dlouhá životnost - regulace vyrobené v roce 1992 jsou stále funkční
 • Nízké pořizovací náklady
 • Polovodičové spínání topidel
 • Přehledná aplikace k ovládání systému pro zařízení s Android nebo iOS
 • Možnost integrace do ovládání 'chytrých domů' - Apple HomeKit, openHAB, atd.
 • Zcela bezhlučný provoz
 • Plynulá regulace topného výkonu pomocí PWM
 • Řízení rolet nebo žaluzií
 • Ovládání rekuperace
 • Čidla v designu ostatních prvků domácnosti ( zásuvky, vypínače, pohybové senzory )
 • Snadné ovládání přes Webový server nebo PC software
 • Český výrobek

Popis

Regulační systém RT64 je určen k regulaci nesoudobého elektrického vytápní objektů. Základními prvky systému jsou řídící jednotka, regulační výkonová jednotka a teplotní čidla. To je nezbytné minimum pro každý systém RT64. Nadstavbové prvky především rozšiřují možnosti systému a zlepšují některé jeho  vlastnosti, jejich použití však není nezbytné. Do nadstavbových prvků patří okenní kontakty (OK_NET), LOW modem, modul venkovní teploty WTR01, moduly ovládání předokenních rolet a žaluzií BLC64, modul skupinového tlačítka BLC64S, modul centrálního tlačítka BLC64C, modul ovládání větrání RJ64 a čidlo CO64 pro monitoring CO2.

IRC regulace

RT64 patří mezi tzv. IRC regulátory, to znamená, že řídí teplotu v každé místnosti zvlášť nezávisle na teplotě v ostatních místnostech. V každé regulované místnosti je čidlo, které měří její aktuální teplotu, tu porovnává s teplotou požadovanou a na základě jejich rozdílu rozhodne o způsobu řízení topidla. Hlavní význam IRC regulace spočívá v tom, že do regulace jsou zahrnuty všechny tepelné zisky v regulovaném prostoru. Tedy nejen vliv vlastního topného zdroje, ale  i další tepelné zdroje  jako je např. svit slunce, topení v krbu, vaření v kuchyni, teplo vydávané domací elektronikou, atd. To vše jsou v  nízkoenergetických až pasivních domech velmi významné zdroje tepla, které v každém objektu působí a lze je s kvalitní IRC regulací využít k eliminaci provozních nákladů na topné soustavy. Lze konstatovat, že právě díky této schopnosti je vliv IRC regulace na ekonomiku provozu topné soustavy zcela zásadní a to při zachování maximálního komfortu a tepelné pohody v takovém objektu.

Teplotní čidla

Systém vyniká  širokou variabilitou v počtu a typu teplotních čidel použitých v jedné mistnosti a jejich následného navázání na spínací výkonové kanály. Základní dělení čidel je na čidla podlahová a vzduchová a ta vzduchová se pak dělí na analogová a digitální. Variabilita systému umožňuje jeho individualizaci přesně dle potřeb a požadavků každého zákazníka resp. dle chování a potřeb daného objektu. To je další vlastnostn, která přispívá ke skvělému teplotnímu komfortu a současně k nízkým provozním nákladům.

Počet a typ čidel se volí pro každou místnost individuálně dle jejího typu, velikosti a použitého vytápění. Například velké prostory s několika topnými podlahovými segmenty mohou být osazeny podlahovými čidly u každého topného segmentu s funkcí limiteru teploty podlahy a jedním čidlem vzduchový určujícím teplotu v prosotru. Tento způsob zajistí, že všechny segmenty budou topit vždy současně a nedojde k výrazným rozdílům v povrchové teplotě jednotlivých částí podlahy. Tak je zajištěn maximální teplotní komfort.
 
 
+ Teplotní čidla

Polovodičové spínání - PWM

Spínání topných okruhů zajišťují výkonové polovodiče, které jsou zcela bezhlučné, nepůsobí žádné zpětné rušení do sítě, protože spínají v nule a jejich počet sepnutí je neomezený. jediné co omezuje jejich životnost je provozní teplota. Proto byla skříň výkonové regulační jednotky navržena tak, aby bylo zajištěno jejich kvalitní chlazení. Díky polovodičovému spínání bylo možné do regulačního algoritmu implementovat funkci PWM, která zajišťuje plynulou regulaci výkonu jednotlivých topných okruhů a optimalizuje tak jejich spotřebu. U některých typů topidel je PWM regulace nežádoucí, v takovém případě je možné ji pro konkrétní kanál vypnout.

Ovládání předokenních rolet a žaluzií

Volitelně lze systém vybavit moduly pro ovládání předokenních rolet či žaluzií. Systém pak umožňuje buď programové nebo ruční nastavení polohy rolet nebo žaluzií na okně. U žaluzií lze nastavit i naklopení lamel. Moduly měří proud tekoucí do pohonů, detekují chybové stavy a tím zabraňují jejich poškození. Diky tomu lze použít základní levné pohony, vybavené pouze koncovými spínači. Dalšími prvky jsou pak skupinová tlačítka. Ke každému tlačítku lze nadefinovat libovolnou skupinu oken, které lze pomocí tohto tlačítka ovládat současně. Je možné všecha okna ve skupině otevřít, zavřít nebo nastavit štěrbiny. Jde vlastně o ruční změnu, jen je provedena hromadně. Posledním prvkem je modul centrálního tlačítka BLC64C. Toto tlačítko se osazuje především do zádveří a slouží zpravidla k nastavení rolet do definované polohy při odchodu z objektu. Pokud je centrální tlačítko aktivní, rolety/žaluzie nereagují na časové ani na ruční změny. Po jeho deaktivaci se systém vrátí do normálního funkce. Více informací zde.
 
+ Modul BLC64

Ovládání

Ovládání systému RT64 je umožňěno buď přímo z řídící jednotky HC64, pomocí 4 tlačítkové klávesnice a grafického displeje OLED. Kromě této základní obsluhy lze jednotku propojit přímo s počítačem přes rozhraní USB nebo je možné ji připojit do ethernetu. Veškerá nastavení lze pak realizovat pomocí programu HMS64, který je součástí dodávky jednotky. V případě, že je jednotka připojena do ethernetu lze jednotku obsluhovat pomocí integrovaného webového serveru. Ten slouží výhradně pro uživatelská nastavení systému zatímco program HMS64 umožňuje uživatelské i servisní nastavení, které je nezbytné při uvedení systému do provozu. Servisní nastavení lze realizovat i přes tlačítka řídící jednotky HC64.

Vzdálené ovládání

Řídící jednotky HC64 vyrobené od dubna 2020 umožňují vzdálené ovládání přes internet. Uživatel se tak může z libovolného místa připojit pomocí chytrého mobilního telefonu nebo notebooku domů a vzdáleně nastavit např. jinou požadovanou teplotu, přepnout z útlumové teploty na komfortní, zkontrolovat polohy žaluzií nebo zjistit venkovní teplotu. Připojení vyžaduje bezplatné zřízení účtu, které je automatické. Uživatel pouze vyplní na internetu registrační formulář. K jednomu účtu může být přiřazeno více řídících jednotek HC64.

Stávající řídící jednotky, které tuto funkci ještě nemají, lze přeprogramovat.

Vzdálené ovládání lze vyzkoušet kliknutím na odkaz >>demohc64.bmr.cz<<


+ Vzdálené ovládání
+ Vzdálené ovládání
+ Vzdálené ovládání
+ Vzdálené ovládání
+ Vzdálené ovládání
+ Vzdálené ovládání

Webový server

Tento způsob ovládání byl doporučený až do vydání nové verze řídící jednotky se vzdáleným ovládáním, viz výše.  Funkčnost zůstává stále zachována. Pokud si např. výslovně nepřejete přístup z internetu, můžete použít tuto volbu.
Pro snadné ovládání regulačního systému byl přímo do řídící jednotky systému implementován webový server. Webový server se spouští pomocí internetového prohlížeče (Firefox, Opera, Edge, Safari) chytrého telefonu či počítače. Toto řešení zaručuje stoprocentní funkci na všech typech zařízeních nezávisle na verzi a typu operačního systému. Přes webový server lze snadno ovládat veškerá uživatelská nastavení systému RT64, jako jsou teploty místností, časové režimy, low režim, rekuperace, žaluzie, rolety atd.
Webový server lze vyzkoušet kliknutím na odkaz >>TEST_WEBOVÉHO_SERVERU<< s přihlašovacími údaji: Jméno: admin, Heslo: 1234

+ webserver RT64
+ webserver RT64
+ webserver RT64

Software HMS64

Volně dostupný počítačový software BMR_HMS64 slouží k servisnímu nastavení a snadnému ovládání veškerých funkcí systému RT64. Propojení počítače s řídící jednotkou HC64 probíhá přes komunikační rozhraní USB nebo Etherner. Software dále umožňuje servisní monitoring systému formou odečtu teploty v jednotlivých místnostech a následného porovnání s teplotou požadovanou.

+ Software HMS64
+ Software HMS64
+ Software HMS64

Integrace do SmartHome systémů

Se současným rozvojem IoT (internet věcí) se množí požadavky zákazníků, jakým způsobem lze zařadit řídící jednotku vytápění BMR HC64 do společného systému ovládání domácnosti, např. Apple HomeKit, Google Home, openHAB, Home Assistant, Loxone, atd. Vzhledem k různorodosti těchto systémů jsme se rozhodli poskytnout tuto funkčnost pomocí jednoduchého univerzálního protokolu ModbusTCP. Tento protokol je implementovaný ve všech nám známých domácích i průmyslových systémech typu SCADA. Řídící jednotka HC64 má k dispozici Modbus registry pro čtení informací o místnostech a registry pro zápis požadovaných teplot nebo pozic rolet/žaluzií.

BMR s.r.o. jako výrobce zařízení poskytuje pouze možnost využití tohoto datového rozhraní a technickou podporu pro popis Modbus registrů. Vlastní implementaci do 'smart home' systémů ale nezajišťujeme, není to náš obor činnosti. Toto provádí specializované firmy (např. Apple Home kit www.michaelvita.cz) nebo zákazníci vlastními prostředky.

+ Apple HomeKit
+ Apple HomeKit
+ Apple HomeKit

Regulátor RT

Parametr Hodnota
Napájecí soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Napájecí napětí 230VAC, 50Hz, (-15% / +10%)
Příkon 10W
Krytí regulátoru / rámu IP20/20
Max. výkon pro regulátor RT04-RT08 15kW
Max. výkon pro regulátor RT09-RT16 30kW
Max. výkon pro regulátor RT17-RT32 60kW
Provedení regulátoru nástěnné, do zápustného rámu
Rozměry regulátoru / výřez pro zápustný rám
(šířka x výška x hloubka)
RT04-RT08 520x470x90mm, 550x660x150mm
RT09-RT16 585x770x90mm, 620x960x150mm
RT17-RT32 820x770x90mm, 855x960x150mm
Ochrana neživých částí základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – proudovým chráničem 30 mA
Ochrana živých částí izolací živých částí, kryty nebo překážkami
Použité normy ČSN 33 2000-7-753

Výkonové kanály

Parametr Hodnota
Počet výkonových kanálů 4 až max. 32 (značení RT04 - RT32)
Max. spínaný výkon na kanál / zesílený < 3kW / < 5kW
Typ spínání polovodičové spínání v nule
Regulace výkonu PWM (pulzně šířková modulace) v rozsahu 1-100%
Rozsah regulace PWM nastavitelná 0 - 3°C po 0.1°C
Hystereze při vypnuté PWM nastavitelná 0 - 3°C po 0.1°C
Typ zátěže odporová zátěž
Detekce HDO (blokace při vysokém tarifu) automatická

Měřící okruhy čidel

Parametr Hodnota
Max počet čidel teploty 32
Typy čidel RT-P analogové podlahové čidlo
RT-L analogové vzduchové čidlo
HTS64, HTS64D, HTS64DN digitální vzduch. čidlo
WTR01 venkovní čidlo
Design vzduchových čidel / montáž viz projekční příručka, KU68 / multirámečky
Hlídání max. teploty podlahy, kombinace čidel RT-L nebo HTS64 + RT-P, max. až 3x RT-P
Ovládání více výkonových kanálů společným čidlem max. 3 výkon. kanály pomocí jednoho vzduch. čidla
Přesnost měření teploty ± 1°C
Rozsah měření teplot -25°C až 80°C
Min. krok nastavení požadované teploty pro časový režim / ruční změnu nastavení 1°C / 0.5°C
Omezení rozsahu nastavení ruční změny teploty ± 12°C
Informace o tarifu ano
Korekce teplot ano
Blokování vytápění okenním kontaktem ano (nastavitelná teplota při otevřeném okně)

Řídící jednotka HC64

Parametr Hodnota
Napájecí napětí 24VDC
Příkon 2VA
Montáž / velikost DIN lišta (součástí regulátoru RT) / 6x modul
Záloha dat > 10 let
Záloha času při výpadku 7 dní (supercap)
Displej OLED
Možnosti ovládání - webový server optimalizovaný pro mobilní zařízení(bez servisních nastavení)
- software HMS64 pro OS Windows (kompletní nastavení, servis zabezpečen heslem)
- tlačítky přímo na ŘJ(kompletní nastavení, servis zabezpečen heslem)
Komunikační rozhraní Ethernet RJ45, USB, RS485
Komunikační protokoly HTTP, ModbusTCP, NTP
Synchronizace času NTP server
Ovládání regulace vytápění  
Max. počet místností / čidel 32
Max. počet režimů 32
Cyklování režimů denní, týdenní (libovolný, až max. 21 denní cyklus)
Počet změn v režimu za 24h 8
Ovládání útlumu soustavy web rozhraní nebo software HMS64 LOW-MODEM (pomocí GSM modemu)
Ovládání rolet / žaluzií  
Max. počet rolet / žaluzií 32
Max. počet režimů 8
Cyklování režimů denní, týdenní (libovolný, až max. 7 denní cyklus)
Počet změn v režimu za 24h 4
Typ změny zavřeno, otevřeno, štěrbiny, uživatelská poloha
Centrální ovládání rolet web rozhraní nebo software HMS64 BLC64C modul centrálního tlačítka
Podpora natočení lamel pro žaluzie ano
Ochrana rolet / žaluzií ano - detekce nadproudu
Kalibrace rolet / žaluzií ano
Ovládání rekuperace  
Max. počet režimů 8
Cyklování režimů denní, týdenní (libovolný, až max. 7 denní cyklus)
Počet změn v režimu za 24h 8
Regulace výkonu větrání 0 - 100% (regulace 0-10V) digitální řízení
Možnosti ovládání - časovým režimem - dle CO2 čidla (max. 8x CO2)
Funkce TACHO (kontrola běhu motoru) ano
Funkce detekce běhu digestoře ano
Ovládání klapek ano
Ovládání předehřevu / dohřevu ano

Základní prvky systému RT64

Základními prvky systému RT64 jsou řídící jednotka HC64, výkonová jednotka RT64 a teplotní čidla. Jedná se o prvky, které jsou nezbytným minimem, který musí obsahovat každý systém RT64.

Řídící jednotka HC64

Řídící jednotka HC64 je hlavním řídícím prvkem systému RT64. Jednotka HC64 je umístěna ve výkonové jednotce systému RT64 a zajišťuje předávání informací spínací jednotce o požadovaných teplotách, poskytuje ethernetovou nebo USB konektivitu, ovládá moduly pro řízení rolet, komunikuje s modulem externí teploty a další. HC64 umožňuje nastavení denních nebo týdenních regulačních programů pro 32 nezávislých topných okruhů. Zobrazuje reálnou a požadovanou teplotu okruhu, status topí / netopí a další diagnostické informace pro jednotlivé okruhy nebo rozšiřující moduly. Řídící jednotka HC64 je vybavena funkcemi pro regulaci elektrických přímotopných systémů RT64, teplovodních RNET64, ovládání předokenních rolet nebo žaluzií, přepínání topení / chlazenía regulaci vzduchotechniky.
 
+ Řídící jednotka HC64

Výkonová jednotka RT64

Výkonová jednotka RT64 je centrem systému, ve kterém jsou umístěny nebo do kterého jsou přes sběrnici či přívody staženy všechny prvky systému RT64. Výkonová jednotka je vybavena spínacími polovodičovými kanály, které spínají topné prvky (elektrické rohože, fólie, konvertory, infrapanely...). Uvnitř výkonové jednotky je umístěna řídící jednotka HC64, svorkovnice pro připojení teplotních čidel a svorkovnice pro připojení topných prvků ke spínacím polovodičovým kanálů. Dále se zde nachází prostor pro jističe spínacích polovodičových kanálů, které nejsou součástí dodávky. Výkonová jednotka je k dispozici ve třech velikostech, kdy velikost jednotky se volí podle počtu výkonových kanálů. Výkonová jednotka může být umístěna na omítku nebo do vestavného rámu pod omítku.
 
 
+ Výkonová jednotka RT64

RT-P

Čidlo je určeno pro měření teploty podlah. Je to plastový váleček o průměru 6mm a délce 20mm. Protože u podlahového vytápění je důležité, aby nebyla překročena maximální povolená teplota, je potřebné toto čidlo umístit tak, aby s ohledem na skladbu podlahy nebo její krytinu, co nejlépe měřilo buď teplotu podlahy nebo přímo teplotu topného média.
 
+ Čidlo RT-P

RT-L

Základní prostorové čidlo teploty.
 
+ Čidlo RT-L
 

HTS64

Procesorem řízené, adresovatelné teplotní čidlo, který po sběrnici komunikuje s regulační jednotkou, odkud získává potřebné nastavovací údaje a naopak předává zpět hodnotu naměřené teploty nebo stavu okenního kontaktu, který může být v systému volitelně použit.
 
+ Digitální čidlo HTS64

HTS64D

Vzduchové teplotní čidlo vybavené LCD displejem, které zobrazuje aktuální teplotu v místnosti, stav okenního kontaktu a přítomnost vysokého tarifu. V případě použití modulu venkovní teploty WTR01 se na displeji střídavě zobrazuje venkovní teplota a aktuální teplota v místnosti.
 
+ Digitální čidlo HTS64D

HTS64DN

Čidlo navíc umožňuje proti typu HTS64D lokální změnu požadované teploty bez ohledu na program v řídící jednotce. Tato manuální úprava požadované teploty končí s následující změnou teploty v řídící jednotce. Rozsah ručního nastavení lze omezit pro každý okruh samostatně v řídící jednotce. Maximální změna je +/- 12°C od požadované teploty. Ostatní funkce jsou shodné s předchozím typem čidla.
 
+ Digitální čidlo HTS64DN

Volitelné prvky systému

Jedná se o rozšiřující prvky systému RT64.

LOW_MODEM

LOW_MODEM spolupracuje s GSM bránou nebo jiným prvkem vzdáleného ovládání, který je vybaven spínacími kontakty. LOW_MODEM na základě stavu výstupního kontaktu ovládacího prvku přepíná systém z vytápění dle naprogramovaných režimů do útlumu („LOW“ režim) a zpět. Například takto lze přepínat režimy vytápění ve vzdálených objektech s pomocí SMS.
 
+ Low modem

WTR01

Během zimních měsíců dochází k pocení střešních oken a následnému vzniku plísní. Tomuto jevu se účině zabraňuje umístěním podokenních topných fólií. K ovládání těchto fólií je určen modul WTR01, který měří venkovní teplotu a porovnává ji s nastavenou teplotou v řídící jednotce. Jakmile je venkovní teplota nižší, zapíná se relé, které ovládá všechny topné fólie pod střešními okny. Informace o teplotě je z modulu distribuována na interní čidla vybavená displejem. Na displeji čidla se střídavě zobrazuje venkovní teplota s teplotou vnitřní v poměru 1/3. Modul lze použít samostatně bez zapojeného výstupního relé pouze pro zobrazení venkovní teploty na vnitřních čidlech vybavených displejem.
 
+ WTR01

Externí čidlo teploty

Venkovní čidlo pro modul WTR01 umístěno v bílé krabičce ABS 85x46x31mm s krytím IP44 a jedním PE průchodem pro kabel. Přívodní dvoužilový kabel se připojuje do lámací svorky (čokolády), která je umístěna v modulu venkovního čidla. Uchycení krabičky na zeď je dvěma vruty do předlisovaných otvorů. Připojovací kabel není součástí dodávky.
 
+ Externí čidlo teploty

Prostotová teplotní čidla vyrábíme v mnoha provedeních. Zákazník tak může sladit design vypínačů, zásuvek i termostatů. Tato čidla lze samozřejmě použít i do multirámečků.

Není výrobně a někdy i technicky možné vyrobit prostorová teplotní čidlo v jakékoliv řadě daného výrobce elektromontážního materiálu. Pokud jste nanašli požadovaný design v tabulce níže, kontaktujte nás.

Výrobce RT-L (RT64 analogové) HTS64 (slepé) HTS64D (displej) HTS64DN (displej a tlačítka)
ABB Element tečka tečka tečka tečka
ABB Time tečka tečka tečka tečka
ABB Tango tečka tečka tečka tečka
ABB ZONI tečka tečka tečka tečka
ABB Neo tečka tečka tečka tečka
ABB Neo Tech tečka tečka tečka tečka
ABB Solo záslepka tečka X X X
ABB Solo termostat tečka X X X
ABB Future linear X X X X
ABB Alpha Exclusive X X X X
ABB Swing tečka tečka tečka tečka
ABB Levit tečka tečka tečka tečka
ABB Classic tečka tečka tečka tečka
ABB Impulse X X X X
ABB Alpha Nea X X X X
UNICA NOVÁ tečka tečka tečka tečka
UNICA Basic, Color tečka tečka tečka tečka
UNICA Top, Plus tečka tečka tečka tečka
UNICA Quadro tečka tečka tečka tečka
Legrand Valena tečka tečka tečka tečka
Legrand Valena Life tečka tečka tečka tečka
Legrand Allure X X X X
Legrand Axolute X X X X
Legrand Celiane X X X X
Legrand Niloe X X X X
Legrand Livinglight X X X X
Legrand Galea X X X X
Schneider Merten M-Smart antibakteriální tečka tečka tečka tečka
Schneider Merten M-Plan tečka tečka tečka tečka
Schneider Merlin, Gerin, Anya .X X X X
Schneider Sedna tečka tečka tečka tečka
Schneider Asfora X X X X
Obzor Zlín, Logus, EP X X X X
Schrack Visio 50 tečka tečka tečka tečka
Gira F100 X X X X
NICO Intense, Pure X X X X
Legenda:
tečka - Design lze použít, X - Design nelze použít

Kontakt

BMR, s.r.o.
Lipovka 17
516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
+420 494 533 602

Napište nám